Något många inte tänker på är att allt man gör resulterar i en effekt på luften, bra eller dålig beror helt på vad man gör. En av de största orsakerna till att luftkvalitén försämras är bilkörning, men även något så vardagligt som ett inköp resulterar i att avgaser släpps ut i någon form och mängd innan varan har hunnit hela vägen hem till dig. De flesta som har någon form av intresse för miljön är medvetna om att luften utomhus kan skadas av människan och att vara medveten om det är en början på att kunna göra någonting åt det. Ett av de största samhällsproblemen i dagsläget är smog – ett problem som forskare har kopplat till både allvarliga sjukdomar, inlärningssvårigheter och för tidig död.

Smog och dödlighet

 

Forskare från University of Southern California i USA har genomfört en undersökning där de påvisar att smog är anledningen till 21 procent av alla demensfall i världen. miljoner dör årligen en för tidig död av anledningar som kan kopplas till att de har utsatts för stora mängder smog under lång tid. Det som gör smog så farligt att andas in är de mikroskopiskt små partiklar som smogen består av. Dessa partiklar är en slags restprodukt av olika sorters förbränning som avgaser, främst från dieseldrivna fordon samt sopförbränning för energiutvinning. Partiklarna är så små att när man andas in dem kan de ta sig in i kroppen via lungorna och därefter transporteras till hjärnan där de kan orsaka inflammationer som i sin tur ger reaktioner som liknar Alzheimers och demens. Det finns även forskning som visar på en ökad risk för cancer, astma, diabetes och hjärtsjukdomar.

Smogkarta över världen

Alla har troligtvis någon gång funderat på att resa utomlands på semestern. Sedan 2007 har projektet The World Air Quality Index samlat in data om luftens status på olika platser runt om i världen och sammanställt datan på en karta. här kan man kolla upp luftens aktuella kvalité i den stad man funderar på att besöka och därefter fatta ett beslut om destinationen fortfarande känns värd att besöka. Dock är det bra att ha i bakhuvudet att alla resor i viss mån bidrar till ökade luftföroreningar, ibland kan en semester på hemmaplan vara lika härlig som en utlandsresa. Att öka både sin egen och andras medvetenhet om problemet är bra och att välja bort resor, inte bara semesterresor utan även till vardags, där förbränning av fossila bränslen ingår är ett steg i rätt riktning – att kunna minska problemet på lång sikt.