Det finns hopp och det finns sätt att rädda jorden och klimatet! Det viktigaste är medvetenhet. Genom att göra fler medvetna om vilken betydelse klimathotet faktiskt har så är fler villiga att hjälpa till. Att bli klimatsmart är inte svårt, det handlar bara om att minska utsläpp och lämna ett mindre avtryck på jorden. Att källsortera, spara på energi och vatten och genom att inte resa med bil eller flyg i onödan kommer man en bra bit på vägen. Sedan gäller det att inspirera nära och kära till att göra samma sak. För vad är egentligen viktigast; Att få duscha fem minuter extra, kunna ta bilen en kilometer till affären, eller att värna om miljön och göra jorden till en bra plats att leva även för nästkommande generationer? Tänk på barn, barnbarn och barnbarnsbarn. De förtjänar att komma till en plats som är säker och som har resurser för alla jordens invånare utan risk att de tar slut. Lär vi man sig att värna om klimatet kommer man även lära kommande generationer att ta hand om jorden.