Det finns bara ett jordklot och det är hög tid att fler börjar ta hand om det. Idag lever många länder i världen som om världens resurser var upp till 20 gånger så stora. Detta är förstås inte hållbart varken för miljön, klimatet och i slutändan inte heller för befolkningen.

Naturkatastroferna avlöser varandra runt om i världen på ett helt annat sätt än de gjorde för bara 30 år sedan. Sedan dess har utsläppet av växthusgaser ökat markant och börjar nu sätta avtryck på jorden som kan vara väldigt svåra att få bort.