Världen står inför stora problem kring klimatkrisen. Hur ska man då gå till väga för att lösa den?

Är vindkraften framtiden?

Det finns ett antal problem som rör klimat i världen. Dels den faktiska frågan, det vill säga det faktum att människan sätter för stor belastning på planeten. Det görs till exempel genom utvinning och användning av naturresurser i väldigt stort omfång. Ett annat problem är att det finns delar av befolkningen i världen som förnekar problemet.

Det här gör att svar och lösningar på problemet antingen skjuts upp eller inte tas på stort allvar. Samtidigt gör vissa företag klimatsatsningar och många privatpersoner tar det hela på stort allvar. Men vad är det som måste göras? Det finns egentligen inte ett enda svar på den här frågan. Det enkla svaret är att världen måste minska utsläppen, men hur når man dit?

Genom klimatsmarta alternativ är ett sätt. Det kan vara att använda sig av naturen när det kommer till att skapa energi. Istället för att bränna kol och utvinna olja är vindkraften ett alternativ. Den har ibland fått kritik för att vara ineffektiv, vilket delvis stämmer om man jämför med den enorma energin som kol och kärnkraft står för. Samtidigt utvecklas vindkraften enormt och används redan av mängder av länder till viss utsträckning.

Även sol- och vattenkraft är andra naturliga lösningar som används flitigt i många delar av världen. Ju mer sol vissa länder har ju smidigare är det att använda sig av solpaneler. För privata hus är till exempel solpaneler – som då kan stå för delar eller till och med hela hushållets energiförbrukning – ett väldigt bra alternativ. Dessutom utvecklas syntetiska bränslen. För fordon är vätgas ett ämne som ofta tagits upp de senaste åren, inte minst av den svenska regeringen och flera andra EU-länder.