Hornsgatan är sannolikt en av de mest omskrivna gatorna i Stockholm. Det som framförallt har diskuterats är luftkvaliteten där, och den effekt det har på de som bor på Hornsgatan. De som har fönster som vetter ut mot gatan rekommenderas till exempel att hålla dem stängda. Det beror på att den tunga trafiken på Hornsgatan orsakar mycket dålig luft, som kan ha hälsovådliga effekter. Luften på Hornsgatan har vid tillfällen uppmäts vara sämre än den i Peking, en stad som är ökänd på grund av sin smog. Det är inte bara de ämnen som kommer från bilarnas avgaser som är skadliga, utan också de partiklar som slits loss från själva gatan, och på så sätts frisläpps ut i luften. Något som förvärrar detta är när gatorna är torra på vintern. Då kör nämligen många med dubbdäck, vilket ytterligare river upp gatorna och frisläpper ännu fler partiklar.

Sedan 2010 råder därför ett dubbdäcksförbud på större delen av Hornsgatan, även vintertid. Detta för att försöka förbättra luftkvaliteten i områden runt denna tungt trafikerade gata. Man får korsa gatan med dubbdäck, men om man vill köra längs med Hornsgatan får man se till att ha vinterdäck utan dubbar – för sin egen och andras hälsa i Stockholm.