Sverige har en väldigt bra politik när det gäller miljö och klimat, i jämförelse med många andra länder. Svenskarna är överlag väldigt miljömedvetna även om det alltid går att bli bättre. Svenska system med källsortering och pantsystemet är två av de sakerna som skiljer från andra länder.

Miljöminister

Miljö- och energiministern Karolina Skog är en av de politiker som har yttersta ansvaret för hur Sverige ska arbeta med miljö- och klimatfrågorna. En av de senaste frågorna hon lyckades driva igenom var att man numera får bonus vid inköp av en klimatsmart bil. Bilar med mycket utsläpp av växthusgas ska istället beskattas högre. Detta är en av många saker regeringen har drivit igenom för att minska på både bilar och utsläpp, men det finns fortfarande mycket kvar.

Köp närproducerat kött

I Sverige finns många gårdar utspridda i hela landet. Detta gör att mycket kött, mjölk, ägg och andra råvaror kan köpas direkt från gårdarna eller från närliggande butiker. Att handla närproducerat och ekologiskt minskar utsläppen både från produktionen och leveransen.