Alla har väl växt upp med att konstant bli tillsagda att gå ut i friska luften när man tillbringade för mycket tid inomhus (i sina föräldrars eller lärares ögon). Det ligger dock mer i detta än man skulle kunna tro, eftersom luften inomhus innehåller en mängd olika ämnen och kemikalier som är skadliga för vår hälsa. För att man ska kunna vistas inomhus med gott samvete måste man därför vidta åtgärder för att försäkra sig om att man har så ren inomhusluft som möjligt.

Kemikalierna i inomhusluften kan komma från en mängd olika källor. Varje gång vi köper en ny möbel släpper vi till exempel in nya kemikalier i vår luft, eftersom dessa släpper från tyget och materialet i soffan (som kan ha behandlats med en mängd kemikalier i form av exempelvis flamskyddsmedel och textilfärg). En annan stor bov när det gäller kemikalier i inomhusluften är elektronik. Även synbart ”naturliga” saker som att tända ljus gör att man frisätter partiklar och ämnen i luften som inte är så hälsosamma att andas in. Det handlar exempelvis om bensen, formaldehyd, ammoniak och trikloretylen, som kan vara hormonstörande och cancerframkallande.

Vad kan man då göra för att rena luften från dessa skadliga ämnen? En bra början är att titta på innehållsförteckningen nästa gång man köper exempelvis en soffa, för att undvika att köpa möbler och annan inredning som innehåller dessa kemikalier. Det är också viktigt att se till att hålla hemmet så rent från damm som möjligt, eftersom partiklarna och kemikalierna binds i dammet. Ytterligare en åtgärd man kan vidta är att ställa in gröna växter i rummen där man sover och vistas mycket. Flera växter har nämligen särskilt goda luftrenande egenskaper, till exempel fredskalla. Det kan vara en särskilt god idé att ställa en luftrenande växt på sitt skrivbord, så att man får lite extra hjälp att rena luften på den plats där man tillbringar mycket tid nära en dator och annan elektronik.

Den allra viktigaste åtgärden av alla är dock att man ser till att man har en välfungerande ventilation. Om man är fastighetsägare är ren inomhusluft dessutom inte bara något man måste vara noga med för sin egen skull, utan även för att man regelbundet måste genomgå en obligatorisk kontroll av inomhusluftens kvalitet, en så kallad OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). Om du vill ha hjälp med din OVK-besiktning kan du kontakta Radea. Då får du inte bara en bedömning av hur bra din inomhusluft är, utan också tips på vad du kan göra för att förbättra den, som du kanske inte har fått från den här artikeln.