Växthuseffekten är i korta drag beskrivningen på det fenomen som uppstår när människan släpper ut för mycket växthusgaser. Växthusgaser finns innanför jordens atmosfär och är det som ser till att klimatet är behagligt för människor och djur att leva i. Men genom att allt större doser växthusgaser släpps ut blir klimatet varmare, lite som att gå in i ett växthus där det är varmt och fuktigt. Om detta fortsätter kommer det ha förödande konsekvenser på jorden och det mänskliga livet.

Förödelsen har redan börjat

Redan nu har glaciärerna börjat smälta vilket leder till höjda vattennivåer på jorden. Detta är förmodligen en av anledningarna till den ökande mängden tsunamis under de senaste åren. De höjda vattennivåerna har även orsakat stora översvämningar där många har fått hus, hem och till och med liv ödelagda.

Det är inte bara vattennivån som påverkas. Att temperaturen höjs bidrar också till svår torka. Skörden blir dålig och många människor svälter för att klimatförändringarna gör att det blir större brist på mat och vatten. Skogsbränder härjar runt om i världen på ett helt annat sätt än vad de tidigare har gjort.

Att minska på utsläppen och stoppa växthuseffekten är viktigt för att rädda allas liv.