Sverige är ett av världens främsta länder när det kommer till återvinning och källsortering. Istället för att slänga allt skräp direkt i papperskorgen är svenskarna duktiga på att sortera upp allt och gå till närmaste miljöstation med det. Metall, glas, papper, kartong och annat sorteras och kan sedan återbrukas till bränsle och nya förpackningar.

Varför är det viktigt att sortera?

Genom att sortera brukat material går det att återanvända de olika sakerna till något nytt, istället för att allt bara slängs i ett sopberg och sedan bränns upp. Detta är ett sätt att spara på jordens resurser och samtidigt minska föroreningar. Ett av de största miljöproblemen idag är klimatförändringarna och dessa förvärras i takt med att produktionen ökar. Därför måste utsläppen minskas och man måste förbruka mindre energi och spara på jordens resurser. Bara Sveriges invånare lever på resurser som motsvarar 4,2 jordklot, vilket inte är hållbart i längden.

Ett halvt ton sopor

I genomsnitt slänger varje svensk 500 kg hushållssopor varje år. Genom att källsortera allt som går skulle den siffran kunna sjunka till endast 50 kg varje år. I Sverige har nästan vartenda kvarter en egen miljöstation och många soprum i lägenhetshus har egen källsortering. Detta gör det otroligt enkelt och smidigt att källsortera, det tar nästan ingen extra tid alls. Att man inte har tid eller att det är för långt att gå är därför ingen giltig ursäkt till att inte källsortera mera.

Många klagar över att de har för lite plats i hemmet för att hålla på och sortera alla sopor. Detta löser man enkelt genom att dels promenera till återvinningsstationen ofta, och dels genom att sortera allt väl på plats. Det behövs alltså inte fem olika kassar med det som ska sorteras hemma, utan det räcker med en stor som sorteras senare.