För många kan det kännas som om debatten om klimatförändringen blivit uttjatad. Med jämna mellanrum publicerar forskare sina resultat om klimatförändring och global uppvärmning. De ger för en kort stund såväl politiker som väljare skrämselhicka medan skeptikerna sågar forskningen med hård retorik och bristande logik. Mycket snart har vi än en gång låtit vardagen ta över och glömt det osynliga hot som vilar över oss tills forskarna nästa gång påminner oss om att sanden i timglaset nästan är slut. Att det är vi människor som ligger bakom förändringen står bortom allt tvivel och därmed är det naturligtvis även vår uppgift att reparera skadan.

Problemet är naturligtvis att förändringen sker så långsamt att vi vanliga människor inte kan se tydliga tecken förrän det är för sent. Vi har redan passerat punkten utan återvändo för många av forskarnas förutspåelser och en förhöjd global medeltemperatur på 2 grader celsius är att förvänta sig redan under de kommande årtiondena. Under detta sekel kommer klimatet att förändras rejält från vad vi är vana vid, både då det gäller temperatur och väder men också miljö och djurliv.

Men vad exakt kan vi då förvänta oss fram till år 2100? För det första kommer förändringen inte att vara likadan överallt. Temperaturen kommer att variera mycket från region till region men på det hela taget kommer den att stiga avsevärt. Detta kommer att påverka klimatet på sätt som är svåra att förutspå men vi kan vänta oss allt från större och hårdare orkaner till nya mönster i nederbördsområdena världen runt och även svår torka i vissa regioner. Våra arktiska områden kommer att smälta i allt snabbare takt i och med att temperaturen stiger och när metanfickor i isarna friläggs kommer klimatförändringen ytterligare att accelerera. Havsnivåerna världen runt kommer att stiga, främst på grund av att isarna på Grönland och Antarktis smälter. Vad allt detta kan ha för effekt på det samhälle vi lever i idag kan man endast gissa men det är inte en vacker framtid vi talar om.

Då vi sitter ute i villan i den vackra skärgården, eller på vår kontorsplats i centrala stockholm, omgivna av vår civilisations lyx och bekvämligheter, är det svårt att låta tankarna vandra till en sådan mörk framtid. Vi vill leva våra liv och ha samma bekvämlighet som alla andra, om inte bättre. Problemet är att vi nästan alla tänker så. Den nivå av bekvämlighet vi är vana vid är inte hållbar ur miljöns perspektiv. Om vi inte ger upp sådant som flygresor till andra sidan jorden och massproducerat kött kan vi inte heller förvänta oss att något ska bli annorlunda. Vi kanske klagar på att politikerna inte gör något men i grund och botten är det vi som måste ta saken i egna händer. Politikerna representerar oss och utan initiativ från vår sida kan de fortsätta ignorera forskarna.

Ansvaret för kommande generationer och för vår jord ligger på våra axlar.