Klimatet och miljön är något som ständigt är i blickfånget och något som det ofta skrivs om. Ämnet är hela tiden aktuellt. Ett parti som ständigt trycker på för att få en ännu mer aktiv politik vad gäller klimat och miljö är Miljöpartiet. Frågan om klimat och miljö blir hela tiden mer och mer viktig för de svenska väljarna. Frågan är kanske extra viktig för yngre väljare. Unga väljare tenderar att bry sig ännu mer om miljöfrågor och framtidsfrågor än de äldre väljarna. En grön omställning för Sverige är väldigt viktigt för hela världen för att till exempel förhindra islossning vid polerna.

Även om Sverige rankas som nummer ett i vissa mätningar när det gäller ansvar för klimatet utomlands så märks inte det så ofta hemma i Sverige bland väljarna. Ett annat vanligt argument är att Sverige är ett så litet land att vad vi gör i Sverige inte spelar roll för den stora, globala klimatomställningen. Det argumentet har visserligen en viss giltighet men Sverige kan gå före och vara ett föredömligt land för andra länder i världen. På det viset kan vad Sverige gör spela roll långt utanför Sveriges gränser.

Frågan är ett globalt problem och i vissa länder, som Kina eller Sydkorea kan man till exempel inte ens gå ut utan munskydd och det beror på att luften där är ganska dålig. Alla länder behöver ta sitt ansvar, men alla gör tyvärr inte det.

Sverige har ett av de mest ambitiösa klimatmålen i hela världen. Om runt tio år ska det bli slut på bilar som drivs med fossila bränslen och om runt 20 – 25 år ska Sverige bli koldioxidneutralt. För att nå dit behöver vissa konsumtionsmönster förändras.

Fossilfria bilar är en spännande framtid och de som bor på landet har stora möjligheter till att ladda sin bil med elektricitet som de själva kan producera.

Många hyser oro men det görs även mycket för miljön och det investeras mycket i klimatet. Till exempel finns det planer på att bygga ut och bygga mycket mer vindkraft, men även vad gäller solkraft finns det spännande planer lite här och var på att bygga ut solkraften. Nya solkraftsparker byggs lite här och var även i Sverige. Investeringar sker dock inom många sektorer, inte endast miljön. Om en är intresserad av en annan bransch så är fastighetsfinansiering ett område som är intressant att investera i. Fastighetsfinansiering och miljö är inte helt skilda saker, det finns bland annat miljövänliga fastigheter som en kan investera i.

Miljöpartiet vill även genomföra en annan sak, en skatt på farliga kemikalier som hamna i till exempel textilier och skor. När dessa saker till slut slängs så hamnar de i miljön och så småningom kan de hamna i maten eller i kvinnors bröstmjölk. Något som är mycket problematiskt.

Ett annat land förutom Sverige som har velat höja skatter på till exempel bensin och diesel är Frankrike, men det blev en utlösande faktor som ledde till Gula västarna och högljudda protester mot Macron. Om man vill kan man läsa sig mer om Frankrike och Gula västarna i den franska dagstidningen Le Monde.