De flesta av oss har hört att vi måste hålla klimatförändringarna under 2 grader annars så kommer det att gå väldigt illa för mänskligheten i framtiden. En del av oss har säkert hört uttrycket “point of no return” som säger att när vi har gått över den här gränsen, då är det omöjligt att vända tillbaka. Ofta sägs den här gränsen vara vid just 2 graders temperaturhöjning. Det är också 2 grader som de flesta av världens länder kom överens om att stoppa vid det så omtalade Parisavtalet 2015. Så vad händer då vid 2 graders temperaturhöjning?

Det börjar redan innan 2 grader

Sanningen är att klimatförändringarna börjar redan innan vi har nått 2 graders höjning av temperaturen men det är då det blir riktigt kritiskt. En sammanställning som Naturskyddsföreningen har gjort visar att vid 2 graders höjning så sker bland annat följande: stigande havsyta, extrema värmeböljor, döda korallrev och obeboeliga områden.

Stigande havsytor sker på grund av att isarna på bland annat Antarktis, Grönland och Arktis smälter. Vatten tar större plats än is då det expanderar och är som störst vid 4 grader, vilket kommer att medföra stigande havsytor. Det kommer ge förödande konsekvenser för länder som ligger lågt och den gemensamma beboeliga ytan på jorden kommer att minska. Ett varmare hav gör att korallreven dör.

2 graders temperaturhöjning låter kanske inte så mycket men det är inte 2 grader överallt. På vissa ställen kommer det att bli mycket varmare och föra med sig extremväder som torka och obeboeliga områden som följd. Vi i Sverige kan bara tänka tillbaka på sommaren 2018 då det inte regnade på nästan 4 månader. Då drabbades vi av de största skogsbränderna på lång tid i vårt land och det kommer att bli värre ju mer genomsnittstemperaturen stiger i världen.