Hur mycket energi du använder för att värma upp din bostad och till andra ändamål kan göra stor skillnad för klimat och miljö. Ända upp till 40 procent av den energi som vi producerar i Sverige går till att värma upp byggnader. Men det finns många sätt att minska din energiförbrukning. Du kan också välja miljövänlig el för att den el du använder ska ha lägre klimatpåverkan. Genom att välja Fortum el kan du få el som är helt fossilfri. Elen kommer från solkraft, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft.

Så kan du minska din energianvändning

Att sänka inomhustemperaturen är ett effektivt sätt att dra ner på din bostads energianvändning. En grads minskning gör också att uppvärmningskostnaden minskar med fem procent. När du duschar kan du minska både användningen av vatten och energi. Installera snålspolande duschmunstycken så blir kostnaden för vattenräkningen lägre.

Även om du använder miljövänliga energikällor till din el är det viktigt att inte använda för mycket el i onödan. Elektriska apparater som står på stand-by drar mycket el, som exempelvis din TV och andra apparater som har fjärrkontroll. Hit hör också datorer, mobilladdare och batteriladdare som bör kopplas bort när de inte används. För att spara energi när du kokar te kan du använda en vattenkokare som endast förbrukar en tredjedel av den energi som går åt med en spisplatta för samma mängd vatten. Att använda ett lock på kastrullen när du lagar mat tar också bara en tredjedel av den energi som att koka utan lock gör.

El som är märkt med Bra Miljöval

Fortum har fått märkningen Bra Miljöval vilket visar att de ställer hårda krav på produktionen av den el de distribuerar till kunderna. Pengar från varje kilowattimme av el som är märkt på detta sätt går till projekt avsedda att reparera miljöskador och att minska elanvändning genom att genomföra energieffektivisering. Endast el som kommer från förnybara källor är tillåtna och det ställs krav på att produktionen av el tar hänsyn till klimat, miljö, växter, djur och människor. När du väljer el som är märkt med Bra Miljöval minskar du din klimatpåverkan och efterfrågan på el som har högre miljöbelastning. Vattenkraft med denna märkning får inte orsaka torrläggning av vattendrag. Elbolagen har även krav på sig att avsätta pengar som går till att bygga faunapassager för fisk runt kraftverken. Vindkraften måste vara placerad på ett omsorgsfullt sätt och får inte stå i känsliga fågelområden.