Klimatet i Sverige

På grund av att Sverige ligger så nära Arktis kan klimatförändringarna påverka Sverige enormt. Framförallt i norra Sverige där nederbörden kan bli större och orsaka stora problem. Även i resten […]