Miljöpolitik i Sverige

Sverige har en väldigt bra politik när det gäller miljö och klimat, i jämförelse med många andra länder. Svenskarna är överlag väldigt miljömedvetna även om det alltid går att bli […]