Ren inomhusluft

Alla har väl växt upp med att konstant bli tillsagda att gå ut i friska luften när man tillbringade för mycket tid inomhus (i sina föräldrars eller lärares ögon). Det […]

Miljöpolitik i Sverige

Sverige har en väldigt bra politik när det gäller miljö och klimat, i jämförelse med många andra länder. Svenskarna är överlag väldigt miljömedvetna även om det alltid går att bli […]